Bekvämare hantering av pensioner!

Vi ger våra kunder en enklare pensionshantering. Med enkelt menar vi två saker: För företaget skall det vara enkelt att administrera pensioner. För de anställda skall det vara enkelt att göra sina val och lätt att få en tydlig bild över sin försäkrings- och pensionssituation.

Med vår hantering är pensioner inte bara enkelt utan även säkert och kostnadseffektivt.

Du är viktigast för oss. Vi vill att du skall ha tillgång till dina uppgifter på en tid som passar dig. Du skall alltid kunna följa utvecklingen av din försäkringsnivå och enkelt se till att vara rätt försäkrad vid rätt tidpunkt i livet.

SveaBroker gör det helt enkelt lite lättare för alla inblandade parter runt DIN pension.